Zkoušky zájemců a nových členů o vydání prvního rybářského lístku

    V sobotu dne 27.11.2021 od 9:00 do 12:00 hodin proběhnou zkoušky nových členů - zájemců o vydání prvního rybářského lístku. Prosíme případné zájemce, aby kontaktovali naší organizaci nejlépe předem a domluvili si vzhledem k současné situaci přesný čas konání zkoušky. Dále prosíme o dodržení platných hygienických opatření a zakrytí dýchacích cest.

Děkujeme za pochopení

                                                 Výbor MO

 

Členská schůze MO Chrást


     Srdečně zveme všechny členy Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Chrást na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 17.7.2021 od 8:00 hodin v Cukrárně a kavárně v Chrástu. Prosíme všechny účastníky, aby během schůze dodržovali platná protiepidemická nařízení.

 

Vjezd na pozemky při revíru 431004 Berounka 10


Vážená rybářská veřejnosti, příznivci rybářského revíru Berounka 10,

     vzhledem k množícím se stížnostem a námitkám proti vjezdu na pozemky při revíru Berounka 10 si vás dovolujeme upozornit, abyste se chovali maximálně šetrně a používali pouze vyznačené cesty, které jsou nejblíže vodě. Samozřejmě jen ty, kde není zákaz vjezdu. Uvědomte si, že vjíždíte nejen do přírodního parku Horní Berounka, ale zároveň na soukromé pozemky, které jsou mnohdy zemědělsky využívány. Kamenem úrazu je tvoření nových a nových cest po těchto pozemcích. Důrazně vás proto žádáme, abyste používali pouze vyznačené cesty, ať jsou již v jakémkoli stavu a nevyjížděli nové napříč loukami, jako to mají někteří z vás ve zvyku.
     Nově hrozí uzavření vjezdu při řece Klabavě na hojně využívaný rybářský úsek revíru pod Smědčicemi, mezi soutokem s řekou Klabavou a Spáleným mlýnem. Zatím došlo k dohodě a ke vstřícnému kroku majitelů a uživatelů pozemků. Příjezdová cesta bude v nejbližší době označena 
dřevěnými kolíky. Prosíme tedy o striktní využívání pouze této označené cesty, jinak hrozí úplné uzavření vjezdu.


 

 

Děkujeme a přejeme všem mnoho rybářských zážitků na tomto revíru

MO CHRÁST

Úhrada členského příspěvku do konce dubna!


Vážení členové,

dovolujme si vás upozornit na blížící se termín zaplacení členství v Českém rybářském svazu. Členství na rok 2021 je nutné uhradit do 30. dubna. Po tomto termínu členství automaticky zaniká. Poplatek za členství můžete uhradit v kanceláři MO v pondělí 26.4.2021 od 15:30 do 18:00 hodin. Přejeme všem našim členům krásné dny u vody a mnoho rybářských zážitků.

 

 

Přihlášení

Hledat

Návštěvnost webu

Dnes30
Včera37
Poslední týden97
Poslední měsíc2170
Celkem185728